Samrådsmöte om Kärleksudden

Bild

Ett planförslag för Kärleksudden är utställt på Infocenter. Välkommen på samrådsmöte den 13 januari.

Mellan den 16 december 2019 och 26 januari finns ett planförslag till detaljplan för Gyljeryd 1:53 med flera (kärleksudden) inom Mullsjö tätort utställt för samråd på Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö. Handlingarna finns även tillgängliga på sidan Samråd och granskning detaljplaner

Planens syfte är möjliggöra för förskola och allmän platsmark på området.

Samrådsmöte 13 januari klockan 18

Du är välkommen till samrådsmöte 13 januari klockan 18 i fullmäktigesalen, Järnvägsgatan 29 i Mullsjö.

Har du synpunkter?

Dina synpunkter är viktiga för oss. Skicka dem till oss senast den 26 januari 2020.
Postadress: Mullsjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 47, 565 21 Mullsjö.
Du kan även skicka via e-post: planobygg@mullsjo.se

Vid frågor, kontakta Ofelia Singfjord, planarkitekt 0392-141 43.

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 december 2019