Beslutade åtgärder i Tekniska nämnden

Mullsjö centrum fotograferat med drönare

Tekniska nämnden i Mullsjö kommun har beslutat om en handlingsplan för att nå en budget i balans.

Arbetet med att få en budget i balans pågår inom alla Mullsjö kommuns verksamheter. Vid Tekniska nämndens möte den 25 november beslutades om en rad åtgärder för att balansera underskottet på cirka fyra miljoner kronor och för att hantera kommande utgifter.

Kommunens ekonomiska situation innebär att kraftfulla åtgärder måste genomföras. Det kommer bland annat märkas på snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen.

– Det här är en nödvändig anpassning till budgetläget. Vi kan inte göra åt mer pengar än vi har. Många kommuner har liknande utmaningar och vi måste anpassa vår verksamhet utifrån de resurser vi har utan att för den skull ge avkall på den lagstadgade samhällsservicen, säger Lars Eriksson, Tekniska nämndens ordförande (KD).

Tekniska nämndens ansvar

Tekniska nämndens verksamhet omfattar gator, parker, fastigheter, måltidsservice, städ- och verksamhetsservice. Nämndens prognos för året låg i oktober på ett underskott på cirka fyra miljoner kronor.

Beslutade åtgärder

Tekniska nämnden beslutade den 25 november bland annat att spara in på:

  • Asfaltering i tätorten
  • Fönsterputsning
  • Externa lokaler
  • Minskat underhåll av planteringar och parker i kommunen.
  • Minskat underhåll av lekplatser i kommunen och på skolan. Dock inte på bekostnad av säkerheten.
  • Utreda stängning av Trollehöjdsskolans kök
  • Inköp av ekologiska livsmedel
  • Snöröjning sker när det kommit 7 centimeter snö istället för som tidigare 5 centimeter. Skolvägar prioriteras.
  • Minskad halkbekämpningen på gång- och cykelvägar. Det kommer sättas upp skyltar om detta på de gator det berör

Orsaker till underskottet

Nämnden har de senaste åren haft stora utmaningar med ökande kostnader för bland annat fastigheterna i kommunen. Orsaken till det är ett historiskt sett eftersatt underhåll. Nu ska arbete med en struktur för ett systematiskt underhållsarbete påbörjas.

Innan besluten genomförs ska en del av dem förhandlas med de fackliga organisationerna.

Besluten fattades av en enig nämnd.

Senast uppdaterad:
4 december 2019