Stora utmaningar väntar

Kommunhuset med blå himmel i bakgrunden. 

Arbetet med att få balans i Mullsjö kommuns ekonomi fortgår inom kommunens verksamheter.

Verksamheternas prognosticerade underskott var vid årets början 25,7 miljoner kronor. Både politiker och tjänstemän har under året arbetat hårt med att hitta direkta åtgärder för att minska underskottet och bromsa kostnadsutvecklingen. Bland annat har kommunen infört kontroller vid varje ny återanställning, flera tjänsteminskningar har skett och en omorganisation är på gång.

Så går det till

Kommunens tjänstemän har fått i uppdrag att ta fram ytterligare förslag och konsekvensanalyser på besparingar inom sina olika verksamheter. Förslag som sedan lämnas till de olika nämnderna för beslut.

- Vi har tagit beslut om att vända på varenda sten för att nå nollresultat och i den processen läggs alla möjliga förslag fram, säger Linda Danielsson kommunstyrelsens ordförande (S) i Mullsjö.

När nämnden sedan tagit beslut är handlingarna offentliga och du hittar dom på vår webbplats mullsjo.se/kommunochpolitik Öppnas i nytt fönster.

Inget förslag om att sänka temperaturen på äldreboende

I lördagens Jönköpings-Posten intervjuades Lars Eriksson, ordförande i tekniska nämnden (KD) om tekniska nämndens sparkrav på fem miljoner kronor. Uppgiften i tidningen om att temperaturen på kommunens äldreboende ska sänkas stämmer inte.

- Något sådant förslag finns inte. I nämnden anser vi däremot att vi måste våga diskutera och vända på alla stenar för att få rätsida på ekonomin, det betyder inte att det blir beslut, säger Lars Eriksson.

Hot och trakasserier polisanmäls

Efter artikeln i JP har Lars Eriksson utsatts för hot, något Mullsjö kommun ser mycket allvarligt på.

- Vi polisanmäler alla fall av hot och trakasserier mot tjänstemän och politiker i vår kommun, säger Lennie Johansson, kommundirektör

- Hur kommer kommuninvånarna märka av sparkraven?

- Vår inställning är att de ska märka så lite som möjligt. Alla ska få den samhällsservice de är berättigade till, säger Lennie Johansson, kommundirektör.

- Kommer kommunen komma i balans?

- Ja, det är vårt största fokus nu och kommer fortsätta vara tills vi är helt i hamn, säger Paul Falkenstam, ekonomichef i Mullsjö kommun.Senast uppdaterad:
18 november 2019