Sandhemsvatten tjänligt

Hand håller glas med vatten

Det kommunala dricksvattnet i Sandhem är nu fritt från koliforma bakterier. Kokning behövs inte längre.

Inga koliforma bakterier hittades vid något av de två senaste provtillfällena, 9 och 11 oktober 2019. Det innebär att från och med idag upphävs rekommendationen om att koka allt vatten. Du kan alltså återigen dricka vattnet som vanligt igen.

Fortsätter klorera vattnet

Under en period framöver kommer kloreringen av vattnet att fortsätta och utökad provtagning likaså. Utifrån provresultaten kommer doseringen av klor gradvis att trappas ner. De klorhalter som mätts på ledningsnätet är mycket låga. Vattnet kan dock ha en annan smak. Smakförändringen innebär ingen hälsorisk.

I nuläget är det fortfarande oklart varför problemet med koliforma bakterier uppstod.

Spola i kranar

Du som har ett större hus med många kranar kan se till att spola i alla kranar så att du säkert har nytt friskt vatten i husets alla ledningar.

Tack för ditt tålamod

Vi tackar för ditt tålamod och din positiva inställning under den här perioden.

Kontakt

Senast uppdaterad:
14 oktober 2019