Vägar och vatten stängs av

Karta över Sandhem

Läckande ventiler ska repareras. Vattnet stängs av i delar av Sandhem och trafiken leds om.

Onsdagen och torsdagen den 18 och 19 september kommer de två ventiler som under en längre tid har läckt vatten i korsningen Sjöviksvägen/Vinkelgatan i Sandhem att bytas ut.

Trafiken leds om

Under reparationsarbetet kommer trafiken att ledas om. Du som bor väster om Släpebron i Sandhem ska följa omledningsskyltarna för att komma till och från ditt hus.

Vägen mellan Kättilstorp och Sandhem är endast öppen för de som bor längsmed vägen.

Tung trafik kommer ledas om via väg 26/47 och kan inte passera förbi vägarbetet.

Avstängning av vatten

Vattnet kommer stängas av för dig som bor i området. Eventuellt kan arbetet bli klart på en dag men var förberedd på att det kan ta två dagar innan vattnet kopplas på.

Vattnet stängs av vid Släpebron klockan 08.00 onsdagen den 18 september 2019. Det betyder att alla som bor väster om bron och är anslutna till det kommunala VA-nätet kommer att vara utan vatten. Vattnet släpps på igen så fort det är möjligt.

Tre saker att tänka på

Du som får vattnet avstängt behöver ha koll på tre saker:

  1. Förbered dig genom att hälla upp vatten i dunkar eller andra behållare. Det behövs ca tio liter vatten per person och dygn för att klara dryck, matlagning och nödvändig hygien
  2. Det fungerar inte att spola i toaletterna när vattnet är avstängt. Använd i stället en hink med vatten som du häller i toaletten. Det behövs fem till tio liter vatten per ”spolning”. Om du inte spolar när det bara är urin i toaletten behöver du inte lagra lika mycket vatten.
  3. Om du behöver hämta vatten så finns det en kran på det lilla pumphuset vid Träffpunkten. Kranen öppnas på morgonen den 18 september och stängs när det åter finns vatten i ledningarna.

När vattnet släppts på

Efter arbete på ledningsnätet kan vattnet bli grumligt. För att undvika att få in partiklar som kan sätta igen silarna på kranarna i huset gör så här:

  • Ta bort silen på den kran som sitter närmast platsen där vattnet kommer in i huset.
  • Spola ur kranen tills vattnet som kommer är klart och ofärgat.
  • Om du ändå råkar få in grumligt vatten får du rengöra silarna i kranhuvudena och spola ur dina ledningar innan du sätter tillbaka kranhuvudena.

Berörda fastigheter informeras

Alla berörda fastigheter kommer få information i brevlådan.

Tusen liter vatten kostar 20 kronor. Vi hoppas att du har överseende med kostnaden för det vatten du behöver spola ut för att få fram klart vatten.

Vi hoppas också på din förståelse under reparationsarbetet!

Senast uppdaterad:
11 september 2019