Tiden viktigast för pendlare

Länstrafikens buss fotad uppifrån med Mullsjön i bakgrunden.

Tidsaspekten, att slippa byta färdmedel, bekvämlighet och att få ihop livspusslet är viktigast för Mullsjö kommuns pendlare när de väljer färdmedel, visar ny resvaneundersökning.

För att bättre kunna utveckla Mullsjö kommuns pendlingsmöjligheter skickades det i våras ut en resvaneundersökning till alla i kommunen som arbetspendlade under 2017. Nu är resultatet klart.

Det här är viktigast för pendlare

Resultatet från undersökningen visar att för kommunens pendlare är tidsaspektenden viktigaste anledningen till varför man reser med det färdmedel som man gör. Därefter följer slipper byta färdmedel på vägen/kommer hela vägen fram till arbetet, bekvämt samt smidigt/livspussel. Ser man bara på de som reser ensamma i bil är det också samma fyra aspekter som är de viktigaste.

En vägledning för kommunen

- Med hjälp av svaren kommer vi att få en högre förståelse för hur personer rör sig mellan Mullsjö och Jönköping, men också vilka behoven och önskemålen är, säger Linda Danielsson som vill utveckla Mullsjö kommuns pendlingsmöjligheter.

Utifrån svaren i undersökningen kommer kommunen lättare kunna prioritera insatser för att underlätta resor till och från arbetet, oavsett om man reser med cykel, bil, buss eller tåg. Resvaneundersökningen är viktigt underlag i diskussionerna gentemot framförallt Länstrafiken, Trafikverket och närliggande kommuner.

Resultatet i siffror

Rapporten visar att de går ca 4500 resor mellan Mullsjö och Jönköping och lika många tillbaka under en vecka. Svarsfrekvensen var 35 procent och undersökningen visar att:

  • Nästan 8 av 10 pendlare bor i Mullsjö tätort.
  • 9 av 10 arbetar i Jönköpings tätort med omnejd
  • 1 av 10 arbetar på andra platser i Jönköpings kommun.
  • 3 av 10 pendlare har flextid och därmed större möjlighet att anpassa sig till kollektivtrafikens avgångar.
  • Nästan 7 av 10 reser ensamma i bil
  • Knappt 1 av 10 samåker i bil
  • Nästan 3 av 10 åker kollektivt


Det krävs för att ställa bilen hemma

Resultatet av resvaneundersökningen visar också att det krävs bättre avgångstider i anslutning till arbetstider, tätare turer och lägre biljettpriser om de som idag pendlar ensamma i bil ska överväga att välja andra färdmedel framöver.

16 procent vill minska sina bilresor

Av de som svarat på enkäten är det 16 procent som funderar på att minska sina bilresor. Störst potential till förändring finns i Sandhem, där har 24 procent tankar på att minska sitt bilanvändande. I Mullsjö tätort är motsvarande siffra 16 procent.

- Det är positivt att flera är benägna att förändra sina resvanor om möjlighet ges, samtidigt som vi vet att olika skeden i livet ger olika möjligheter för arbetsresor. Det är viktigt att möta behoven på ett flexibelt och hållbart sätt, säger Linda Danielsson, kommunalråd (S) i Mullsjö

Tack

Stort tack till dig som tog dig tid att besvara resevaneundersökningen. Tillsammans bygger vi en hållbar kommun för hela livet!

Senast uppdaterad:
4 september 2019