Nu är det klart - nytt E-sportcenter

Rickard Ivehag, projektledare för Mullsjö e-sportcenter

I september öppnas dörrarna till ett nytt E-sportcenter i Mullsjö. Ett projekt finansierat via Leaderbidrag.

Det är riktigt bra utrustning det handlar om, på tävlingsnivå.

Det nya E-sportcentret kommer finnas på Kyrkvägen 34 i Mullsjö. Det kommer finnas plats för tio utövera åt gången. Platserna kommer vara fullt utrustade med datorer, monitorer och övrig kringutrustning.

- Det är riktigt bra utrustning det handlar om, på tävlingsnivå, säger Åsa Eklund kultur- och fritischef i Mullsjö kommun.

Finansierat med EU-bidrag

Idén om ett E-sportcenter började i datorföreningen Mullsjö Computer Association, MCA. Sedan dess har föreningen sökt och fått 1,5 miljoner kronor i Leaderbidrag och kommunen går in som ägare av projektet. Det är ett samarbete mellan Mullsjö och Habo kommuner.

Ny projektledare

Projektledare är Rickard Ivehag. Han kommer jobba halva tiden i Mullsjö kommun och halva tiden i Habo kommun, som öppnar sitt E-sportcenter en månad senare.

- Det ska bli kul att vara med och starta upp e-sport på gräsrotsnivå i Mullsjö och Habo. Det är ju en ganska ny form av sport precis som fotbollen var en gång i tiden och genom det här projektet höjer vi statusen på utövandet av e-sport, säger Rickard Ivehag.

Öppet kvällar och helger

Målgruppen är i första hand barn och unga men verksamheten kommer att finnas tillgänglig för alla. Lokalerna kommer vara öppna för ungdomar kvällar och helger men kan övrig tid disponeras av andra grupper för studiecirklar eller liknande.

- Vi tror att vi kommer bidra till att fylla ett tomrum för de som inte har tillgång till den digitala kulturen och kommer skapa likvärdiga förutsättningar för alla att kunna delta. Många ungdomar sitter idag ensamma och spelar hemma, det här blir en mötesplats i en strukturerad miljö där vi bryter den isoleringen, säger Åsa Eklund.

Ett lyft för e-sporten

E-sportcentret och huset innebär ett lyft också för datorföreningen MCA. Enligt Dejan Nedic, Mullsjö kommuns digitaliseringsstrateg och ledamot i MCA hoppas föreningen att möjligheterna att kunna träna e-sport mer strukturerat kommer leda till större acceptans för folkrörelsen och kulturen generellt.

- Äntligen kommer vi ha en riktig klubblokal och få möjlighet att ägna oss åt E-sport på en mer seriös nivå. Tillgången till teknik kommer också innebära ett lyft för kommunens invånare när det gäller digital kultur och kompetens inom området, säger Dejan Nedic kommunens digitaliseringsstrateg och ledamot i MCA.

FAKTA

Wikipedia: LEADER är en metod för utveckling av landsbygden inom EU.

Med utgångspunkt från lokala förutsättningar och lokala initiativ stöttar Leader utveckling av nyskapande metoder för utveckling och förnyelse.Leaderarbetet sker i ett trepartnerskap där den offentliga sektorn, ideella sektorn och den privata sektorn tillsammans beslutar om och genomför projekt. Leader är som en experimentverkstad, där de på landsbygden bofasta och verksamma själv uppmuntras till möjligheten att genomföra egna satsningar och initiativ av betydelse för bygdens utveckling.

Senast uppdaterad:
3 april 2020