Mobilfritt på Gunnarsboskolan

Bild på flera mobiltelefoner på ett bord.

När höstterminen startar får eleverna i Gunnarsboskolan lämna mobiltelefonen hemma. Nu införs en mobilfri skola.

 Det är ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero för alla elever på skolan.

Inför läsåret 19/20 har rektor beslutat att införa mobilfri skola för eleverna på Gunnarsboskolan i Mullsjö. Det innebär att eleverna inte längre får ha med sig sina mobiltelefoner till skolan.

- Det är ett förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero för alla elever på skolan, säger skolans rektorer Karin Norman och Marie Jildestedt.

Det är rektor som fattar beslut om ordningsregler enligt Skollagen.

Provade förra läsåret

Redan förra läsåret samlades mobiltelefonerna in vid skoldagens start och lämnades tillbaka vid skoldagens slut. Men det uppstod en hel del konflikter och diskussioner med elever som inte ville lämna ifrån sig sin mobil.

- Alla dessa diskussioner och händelser som sker kring mobiltelefonerna tar tid och fokus från undervisningen, säger Karin Norman, rektor för Gunnarsboskolan

I undervisningen behöver inte eleverna använda sig av mobiltelefoner däremot har skolan datorer och iPads som används.

En trygg skola

På Gunnarsboskolan går elever i årskurs 4 till 6. Det finns flera orsaker bakom beslutet att införa en mobilfri skola. Det handlar om att öka fokus på undervisningen, studier visar att på skolor där det införts mobilförbud har elevernas måluppfyllelse ökat men det handlar också om tryggheten för eleverna.

- Vi har ett stort antal elever som känner sig otrygga i olika situationer under skoldagen på grund av att bild- ljud- och filmupptagning skett i smyg bland annat i omklädningsrummen till idrotten, det har funnits konflikter kring mobiler och de har förekommit kränkningar på nätet, säger rektor Karin Norman.

Elever och vårdnadshavare kan alltid nås

Ett vanligt argument för att elever ska få ha sina mobiltelefoner med sig är att man vill kunna nå sina föräldrar.

- Skulle elever eller föräldrar behöva nå varandra under skoltid finns precis som innan möjlighet till det via skolans personal.

Undantag vid medicinska skäl

Vid synnerliga skäl där en mobiltelefon krävs för att läsa av till exempel medicinsk utrustning kommer undantag att göras.

- Sammantaget tror vi att en mobilfri skola kommer att ha positiva effekter för elevernas arbetsmiljö. Vi kommer under läsåret att utvärdera effekterna av de nya ordningsreglerna, säger rektor Karin Norman och biträdande rektor Marie Jildestedt.

Elever och vårdnadshavare informerade

Information har under veckan skickats till elever och vårdnadshavare via brev och Infomentor.

Kontakt

Senast uppdaterad:
4 september 2019