Klassrum för bättre studiero

Tre personer målar om en vägg

Inför skolstart rensas klassrum från allt som kan störa studieron. Skolan görs tillgänglig för alla.

Veckorna före skolstart har delar av personalen på Gunnarsboskolan i Mullsjö fullt upp med att rensa, måla och städa i H-husets klassrum. Skolan görs tillgänglig för alla barn. Skolintendent Marit Larsen säger:

Det är många barn med olika behov som finns i klassrummet, vi försöker öka studieron för alla genom att rensa de många intrycken för eleverna

Hon och hennes kollegor har och kommer de närmaste veckorna ställa i ordning flera av klassrummen inför skolstart.

Skolan rensas från onödiga intryck

För den som har en neuropsykiatrisk funktionsvariation, Npf, kan det vara svårt att koncentrera sig i skolan. En rörig miljö gör det inte bättre så för att underlätta inlärningen för de barnen så rensas nu skolan från onödiga intryck. Det kan handla om onödiga lappar uppsatta intill whiteboardtavlan, för många olika tavlor på väggarna, bokhyllor som inte längre används och så vidare. All information som behöver finnas flyttas istället längst bak i klassrummet för att fokus framåt ska vara på det som händer där, undervisningen.

- Det finns många barn som har svårt med för många intryck, nu placerar vi istället sådant längst bak i klassrummet, säger Marie Jildestedt, biträdande rektor på Gunnarsboskolan.

Prioriterat mål

Att ”NPF-säkra” skolan är ett av skolans prioriterade mål det kommande läsåret. Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat att Mullsjö kommuns skolor ska vara så kallade anpassade skolor.

När Gunnarsboskolans elever börjar höstterminen om några veckor så kommer ungefär hälften av H-husets klassrum vara nymålade och nyrensade. Resterande klassrum kommer iordningställas under andra lov.

Senast uppdaterad:
4 september 2019