Få hjälp med din ekonomi

Närbild på Maria Strålberg som ler

Vet du om att du kan få ekonomisk rådgivning av oss?

Varje år tar mellan 30 och 40 Mullsjöbor hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare för att få ordning på sin ekonomi. Maria Stålberg vill träffa fler.

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som bor i Mullsjö. Rådgivningen är gratis och rådgivaren Maria Stålberg har tystnadsplikt.

- Man behöver inte vara i en allvarlig skuldsituation för att få hjälp, det kan handla om att man har svårt att få inkomster och utgifter att gå ihop. Då kan jag ge förslag på lösningar och fungera som ett bollplank. Ju tidigare man tar tag i sin situation desto lättare är det, säger Maria.

Alla kan få hjälp

Maria Stålberg möter alla typer av Mullsjöbor, egenföretagare, kommunanställda, de som inget jobb har, unga, medelålders och pensionärer.

- Jag träffar människor med alla sorters bakgrunder och kan ge stöd, råd och service.

Vill träffa fler

Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Och Maria önskar att fler Mullsjöbor tog tillfället i akt att få stöd med sin ekonomi.

- Kom innan du är fast i skulder, kom om du är fast i skulder. Det finns alltid något att göra, säger Maria Stålberg.

 

Senast uppdaterad:
4 september 2019