Arbetslösheten ner 30 procent

Delar av kommunhuset utmed Järnvägsgatan i Mullsjö

Genom en framgångsrik arbetsmetod har arbetslösheten i Mullsjö kommun minskat med 30 procent på ett år.

Genom en framgångsrik arbetsmetod har arbetslösheten i Mullsjö kommun minskat med 30 procent på ett år. Den ligger nu på 3,5 procent jämfört med 6,9 procent i riket och 5,9 procent totalt i Jönköpings län.

- Vi besöker företag i Mullsjö för att höra vad de har för rekryteringsbehov, sedan dammsuger vi arbetsmarknaden på arbetslösa personer att matcha med deras behov. Det har varit en otroligt lyckad satsning där det nära samarbetet varit framgångsfaktorn, säger Lennie Johansson, kommundirektör i Mullsjö kommun.

Lyckat samarbete

Projektet är ett nära samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Sedan samarbetet utökades 2018, har mer än dubbelt så många nyanlända gått ut i arbete som tidigare. Arbetsgivare har börjat tänka nytt och kommun och Arbetsförmedling har anpassat insatser och undervisning efter arbetsgivarnas kompetensbehov.

Förra året anpassades till exempel intensivutbildningarna i yrkessvenska gentemot lokala arbetsgivare inom industri och vård. I båda fallen uppfylldes målet om att 80% av deltagarna skulle gå ut i någon slags anställning.

- På det här sättet löste vi arbetslöshetsfrågor, rekryteringsproblem och integrationsfrågor på en och samma gång, säger Lennie Johansson, kommundirektör.

Sökte pengar till projekt

Mullsjö kommun beviljades en miljon kronor till projektet via Dua, Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Dua har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.

Senast uppdaterad:
4 september 2019