Nationella skärpta allmänna råd för att bromsa smittspridningen av covid-19.