30 september

Anhöriggrupp NPF

Artikel-bild

Är du förälder eller annan anhörig till ett barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation? Har ditt barn ADHD/autism eller någon annan form av NPF? I anhöriggruppen kommer ni få möjlighet att diskutera glädje och prövningar tillsammans med andra.

Under träffarna kommer vi att prata om:

  • Förhållningssätt/bemötande när du lever med någon som har NPF
  • Vardagen som anhörig till någon med NPF
  • Min egen hälsa som anhörig
  • Vilket stöd finns?

Det är begränsat med platser så du behöver anmäla dig senast onsdag 22/9 till:

Helén Öberg, anhörigsamordnare 070 – 645 54 50 eller till anhorigstod@mullsjo.se

Mer information hittar du på sidan Stöd till anhöriga och Utbildningar och aktiviteter for anhöriga

Mer information
Datum:30 september
Tid:18.00 - 20.00
Kategori: Övrigt
Arrangör:Anhörigstöd Mullsjö och Habo kommuner
Kontakt:
Helén Öberg


Registrerat av:Johanna Lillerskog, johanna.lillerskog@mullsjo.se , +4639214130
Senast uppdaterad:
26 augusti 2021