Anslagstavla

Detta är en officiell anslagstavla för Mullsjö kommun.

Här hittar du aktuella

  • meddelanden, kungörelser om kommunfullmäktiges sammanträden.
  • anslag för justerade protokoll från kommunfullmäktige och nämnderna. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokollet justerats.
  • kungörelser gällande detaljplaner.

Du hittar sammanträdesdagar, kallelser och protokoll på sidan Möten, kallelser och protokoll.

Läs mer om hur du kan överklaga ett beslut på sidan Du kan påverka.