Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Paragrafer

§ 11-17 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2020-02-10

Datum när anslaget tas ner

2020-03-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020