Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 11, 13-16 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-05-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
17 april 2023