Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Paragrafer

§ 1-10 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2020-01-13

Datum när anslaget tas ner

2020-02-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2020