Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-10 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-02-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
13 januari 2020