Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 8-10 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-04-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
6 april 2021