Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 5 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-02-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
27 januari 2022