Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Paragrafer

§ 23-25 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2020-04-06

Datum när anslaget tas ner

2020-04-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2020