Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Paragrafer

§ 56-59 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2020-09-07

Datum när anslaget tas ner

2020-09-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2020