Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 69-70

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-16

Datum när anslaget tas ner

2019-10-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
27 september 2019