Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§ 72-83 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-09

Datum när anslaget tas ner

2019-10-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019