Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 67-68 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-12-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
4 december 2020