Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 26-28 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-09-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
22 augusti 2022