Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Paragrafer

§ 71-78

Datum när anslaget sätts upp

2019-10-07

Datum när anslaget tas ner

219-10-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2019