Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 10 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-04-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
21 mars 2022