Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 17-18 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-06-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
23 maj 2023