Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Paragrafer

§ 26-34 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-11

Datum när anslaget tas ner

2020-06-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020