Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 26-34 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-06-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
11 maj 2020