Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 25-27 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-07-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
10 juni 2024