Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 32-33 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-11-02

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
11 oktober 2021