Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 32-36 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2022-11-08

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
17 oktober 2022