Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 35-44 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-06-30

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
8 juni 2020