Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1 - 2 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-04-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
5 april 2023