Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 3-4 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-01-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
22 december 2022