Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-3 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-06-18

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
27 maj 2024