Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 1-5

Datum när anslaget sätts upp

2019-09-19

Datum när anslaget tas ner

2019-10-10

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
27 september 2019