Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 17 - 19

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-07-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
4 juli 2024