Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 34 - 36 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-07-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
2 juli 2024