Socialnämndens arbetskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 45

Datum när anslaget sätts upp

2024-07-02

Datum när anslaget tas ner

2024-07-24

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
2 juli 2024