Valnämnden

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 15 - 16

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-07-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
12 juni 2024