Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 50 - 61

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-06-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
4 juni 2024