Kungörelse - Slutlig sammanräkning efter EU-valet den 9 juni 2024

Offentlig slutlig sammanräkning av de röster som lämnats vid EU-valet den 9 juni 2024 i Jönköpings län sker i Länsstyrelsens lokaler på Hamngatan 4 i Jönköping, med början måndagen den 10 juni 2024 kl. 09.00.

Organ/Nämnd

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Sammanträdesdatum

2024-06-10

Datum när anslaget sätts upp

2024-06-03

Datum när anslaget tas ner

2024-07-05

Förvaringsplats

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
3 juni 2024