Kommunstyrelsens personalutskott

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 39-47

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-06-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
3 juni 2024