Valnämndens preliminära rösträkning

Tre dagar efter valdagen genomför kommunen en preliminär rösträkning. Vid den preliminära rösträkningen tar kommunen hand om de förtidsröster som röstmottagarna har underkänt på valdagen och de förtidsröster som inte granskats i vallokalen. Det är förtidsröster från annan kommun, brevröster från utlandet och röster från utlandet via Valmyndigheten som inte skickats ut till vallokal. Det gäller också brevröster som kommit till kommunen efter valdagen. När samtliga röster granskats transporteras rösterna till Länsstyrelsen. för rösträkning. Valnämndens preliminära rösträkning är en offentlig förrättning och är öppen för allmänheten.

Valnämndens preliminära rösträkning kommer att ske den 12 juni klockan 10.00 i kommunhuset, Sandhemsrummet, Järnvägsgatan 29, Mullsjö.

Organ/Nämnd

Valnämnden

Sammanträdesdatum

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-06-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
7 maj 2024