Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 40-50

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2024-05-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Maria Ohlsson

Senast uppdaterad:
7 maj 2024