Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Paragrafer

§ 23 - 27

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-06-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
30 maj 2023