Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 71 - 89

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-06-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
30 maj 2023