Föreskrift om eldningsförbud

Mullsjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Mullsjö kommun gäller följande:

1 § Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 § Förbudet gäller från 30 maj 2023 kl 10:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Mullsjö kommun, räddningstjänsten.


Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2023-06-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
29 maj 2023