Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Paragrafer

§ 61-76

Datum när anslaget sätts upp

2023-05-29

Datum när anslaget tas ner

2023-06-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Nathalie Johansson

Senast uppdaterad:
29 maj 2023